Lajme

Masat dhe sfidat rajonale mbi ndryshimet klimatike
Prill 01, 2016

Masat dhe sfidat rajonale mbi ndryshimet klimatike

Qendra Rajonale e Mjedisit (REC) është duke punuar çdo ditë me komunitetet në rajon lidhur me edukimin mjedisor, planet lokale të veprimit mjedisor, strategjitë miqësore me klimën, strategjitë energjetike, mbrojtjen e biodiversitetit dhe menaxhimin e ujit, ndërsa sot më 1 prill në Podgoricë, Mali i Zi u...

Lexo më shumë
“Mjedis i shëndetshëm për një edukim cilësor”
Mars 25, 2016

“Mjedis i shëndetshëm për një edukim cilësor”

Edukimi, përveç se është një prej të drejtave të njeriut, është një kusht paraprak për arritjen e zhvillimit të qëndrueshëm dhe një mjet kryesor për një qeverisje të mirë, informimin rreth vendimmarrjes dhe mbështetjen e demokracisë. Në arsimin 9-vjeçar ka...

Lexo më shumë