Lajme

Alternativa mjedisore e HEC-eve të vegjël
Tetor 06, 2015

Alternativa mjedisore e HEC-eve të vegjël

Alternativa mjedisore për HEC-et e vegjël në Shqipëri është një studim alternativ i sjell nga shoqëria civile mjedisore në Shqipëri, që hulumton proçesin e zhvillimit të shpejtë të sektorit të energjisë hidrike në të gjithë vendin, kundrejt ndikimit të vërejtur...

Lexo më shumë
Shoqëria civile shqiptare për një mjedis evropian
Korrik 31, 2015

Shoqëria civile shqiptare për një mjedis evropian

Qendra Rajonale e Mjedsit përmbylli procesin e prezantimit të programit të ri të mbështetur financiarisht nga Bashkimi Evropian “Shoqëria civile shqiptare për një mjedis Evropian” – ACHIEVE. Ky program do të mbështesë shoqërinë civile mjedisore që të luajë një rol dhe...

Lexo më shumë
Sa mbetje?
Korrik 30, 2015

Sa mbetje?

25 vite tranzicion dhe zhvillim ekonomik u shoqëruan me rritje të konsumit dhe futjes së parimeve globale të tregut dhe mallrave. Këto zhvillime sollën një nevojë të ngutshme për trajtimin e mbetjeve nga konsumi, të cilat në shkallën e paraqitur ishin dhe mbeten akoma një sfidë për...

Lexo më shumë
Panairi i Ideve të Gjelbra të Studentëve
Qershor 24, 2015

Panairi i Ideve të Gjelbra të Studentëve

Qendra Rajonale e Mjedisit (REC) dhe programi ProSME në mbështetje të biznesit të vogël dhe të mesëm, financuar nga qeveria gjermane dhe i zbatuar në Shqipëri nga Shoqëria Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar (GIZ), mirëpritur nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Tregëtisë dhe...

Lexo më shumë
REC feston 25 vjetorin dhe fillon rrugëtimin për të ardhmen
Qershor 19, 2015

REC feston 25 vjetorin dhe fillon rrugëtimin për të ardhmen

REC, një nga organizatat më të vjetra ndërkombëtare të Hungarisë, festoi javën e kaluar përvjetorin e saj të 25-të, duke u fokusuar në sfidat e ardhshme mjedisore dhe të qëndrueshmërisë për rajonin e Evropës Qendrore dhe Lindore (EQL) dhe në strategjitë e re organizative...

Lexo më shumë